บริษัท ไทคิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประกอบธุรกิจการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้า ประปา
เลขที่ 117/11 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
083-4166464
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทคิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ประสานงาน, โฟร์แมน 24 กันยายน 2564