บริษัท เอ ทีม เมนเทนแนนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ผลิต ติดตั้งเครื่องจักร
เลขที่ 176/2 หมู่ที่ 2 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
086-551-3100
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ ทีม เมนเทนแนนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรเครื่องกล 24 กันยายน 2564
     2. พนักงานเขียนแบบ 24 กันยายน 2564