บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตเคมีเกษตรคุณภาพสูง เช่น ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ฮอร์โมนสำหรับพืช และปุ๋ยชั้นแนวหน้า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตรฐานระดับสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 และ GMP ซึ่งได้รับความเชื่อถือไว้วางใจในการผลิตเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศ โดยในปัจจุบันทางบริษัทฯ มีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยทางใบ ธาตุอาหารพืช และสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้กับการเกษตร
ที่ตั้งโรงงาน
96/4 หมู่ที่ 9 ถนนโพหัก-หนองสองห้อง ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 11120

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
อาคาร โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 77 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
032-387-836-8 / 02-9840999 ( อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
02-9840997-8
ตำแหน่งงานของ บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานรายวัน แผนกควบคุมสินค้า (สอบถามเพิ่มเติมโทร 032-387-836-8) 24 กันยายน 2564
     2. พนักงานรายวัน แผนกขนส่ง (สอบถามเพิ่มเติมโทร 032-387-836-8) 24 กันยายน 2564
     3. พนักงานขับรถส่งสินค้า 24 กันยายน 2564
     4. พนักงานผสม 24 กันยายน 2564
     5. วิศวกรโครงการ 24 กันยายน 2564
     6. ช่างซ่อมบำรุง 24 กันยายน 2564
     7. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 24 กันยายน 2564