บริษัท ดอกเตอร์เกด จำกัด
คลินิกดูแลสุขภาพและความงาม
ด็อกเตอร์เกดคลินิก ยูนิต 107 ตึก CRC Tower (All season place) ชั้น1 ถนนวิทยุ เเขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
099-782-2922
-