บริษัท คิว ซี เอฟ จำกัด
ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธ์เนื้อ
912 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
038274274
ตำแหน่งงานของ บริษัท คิว ซี เอฟ จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างซ่อมบำรุง 04 ตุลาคม 2565
     2. วิศวกรโรงงาน 04 ตุลาคม 2565
     3. พนักงานขับรถหัวลาก (สมัครโทร 038-274-274) 04 ตุลาคม 2565
     4. ธุรการ 04 ตุลาคม 2565
     5. สมุห์บัญชี 04 ตุลาคม 2565
     6. สัตวบาลประจำฟาร์ม 04 ตุลาคม 2565
     7. ผู้จัดการโรงฟักไข่ 04 ตุลาคม 2565
     8. วิศวกรโครงการ 04 ตุลาคม 2565
     9. ผู้จัดการ ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธ์เนื้อ 04 ตุลาคม 2565
     10. พนักงานบัญชี 04 ตุลาคม 2565