บริษัท คิว ซี เอฟ จำกัด
ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธ์เนื้อ
912 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
038274274
ตำแหน่งงานของ บริษัท คิว ซี เอฟ จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างซ่อมบำรุง 03 ธันวาคม 2565
     2. วิศวกรโรงงาน 03 ธันวาคม 2565
     3. พนักงานขับรถหัวลาก (สมัครโทร 038-274-274) 03 ธันวาคม 2565
     4. ธุรการ 03 ธันวาคม 2565
     5. สมุห์บัญชี 03 ธันวาคม 2565
     6. สัตวบาลประจำฟาร์ม 03 ธันวาคม 2565
     7. ผู้จัดการโรงฟักไข่ 03 ธันวาคม 2565
     8. วิศวกรโครงการ 03 ธันวาคม 2565
     9. ผู้จัดการ ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธ์เนื้อ 03 ธันวาคม 2565
     10. พนักงานบัญชี 03 ธันวาคม 2565