บริษัท มาตา จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้าง งานระบบ งานติดตั้ง งานออกแบบและงานบำรุงรักษา ภายในสถานีควบคุมแรงดันการจ่ายแก๊สธรรมชาติ สถานีบริการน้ำมัน โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรมและห้างสรรพสินค้า เป็นผู้ให้บริการและนำเสนอวิธีการที่สมบูรณ์แบบทั้งทางด้านการบริหารต้นทุน คุณภาพ เวลาและข้อกำหนดตามหลักวิศวกรรมสากล เพื่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างสูงสุด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 (1999) มุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งคุณภาพงานและการบริการที่ดีเลิศตามหลักวิศวกรรม
เลขที่ 138/44 หมู่ 2 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
02-5984888, 081-8704957
02-5984555
ตำแหน่งงานของ บริษัท มาตา จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างก่อสร้าง 04 มีนาคม 2567
     2. Project Manager 04 มีนาคม 2567
     3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) 04 มีนาคม 2567
     4. ช่างไฟฟ้า 04 มีนาคม 2567
     5. ช่างประปา 04 มีนาคม 2567
     6. วิศวกรไฟฟ้า 04 มีนาคม 2567
     7. พนักงานขับรถประจำตำแหน่ง 04 มีนาคม 2567
     8. เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ 04 มีนาคม 2567