บริษัท ดี เอ็ม เอส เทค จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
875 ซอย 11 บี นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
02-709-6727-9
02-709-6730
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดี เอ็ม เอส เทค จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Engineer New Model) 30 พฤศจิกายน 2564
     2. หัวหน้างานฝ่ายพ่นสี / Paint Leader 30 พฤศจิกายน 2564
     3. Injection Supervisor 30 พฤศจิกายน 2564