บริษัท เอเชีย เอ็นเนอยี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประกอบกิจการนำเข้าท่อโลหะ แผ่นโลหะ ชิ้นงานสำเร็จรูป อะไหล่เครื่องจักร รวมทั้งการออกแบบวิศวกรรมผลิต และติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน สำหรับโรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
281/119 หมู่บ้านแกรนด์ไอดีไซน์ ซอยวิภาวดี 47 ถนนวิภาวดี
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
021569701-3
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอเชีย เอ็นเนอยี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Proposal & Procurement Engineer (วิศวกรจัดซื้อ) รับสมัครด่วน!! 27 ตุลาคม 2564