บริษัท บัวแก้ว การโยธา จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง
เก็บงานบ้านประกันหลังโอน
เลขที่ 16 ซอยงามวงศ์วาน 23 แยก 4 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
0-2591-4290
ตำแหน่งงานของ บริษัท บัวแก้ว การโยธา จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรไฟฟ้า 07 ธันวาคม 2564
     2. ธุรการประจำโครงการ 07 ธันวาคม 2564