บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด
เป็นธุรกิจซื้อขายสินค้ารีไซเคิล เช่น เหล็ก กระดาษ ขวดที่ใช้แล้ว เป็นต้น
เลขที่ 40 หมู่ 5 ถนนปทุม-ลาดหลุมแก้ว ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
02-9794313-5
02-9795142-3
ตำแหน่งงานของ บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 20 มกราคม 2565
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 20 มกราคม 2565
     3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 20 มกราคม 2565
     4. ช่างยนต์ 20 มกราคม 2565
     5. เจ้าหน้าที่บัญชี 20 มกราคม 2565
     6. เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต 20 มกราคม 2565
     7. ช่างไฟฟ้า 20 มกราคม 2565