บริษัท ยูพลัส คอนซัลแตนส์ จำกัด
ออกแบบงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบ
และบริหารควบคุมงานก่อสร้าง
เลขที่ 15 ซอย นาคนิวาส 25 ถนน นาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
02-530-6300
02-530 6629
ตำแหน่งงานของ บริษัท ยูพลัส คอนซัลแตนส์ จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานเขียนแบบงานโครงสร้าง สถาปัตย์ อาคาร 04 ตุลาคม 2565
     2. วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง 04 ตุลาคม 2565
     3. สถาปนิกออกแบบ 04 ตุลาคม 2565