บริษัท ยูพลัส คอนซัลแตนส์ จำกัด
ออกแบบงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบ
และบริหารควบคุมงานก่อสร้าง
เลขที่ 15 ซอย นาคนิวาส 25 ถนน นาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
02-530-6300
02-530 6629