ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติวัฒนภาคย์
ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้และคำแนะนำสถานการขาย ด้านบริหารและการรับจ้างขยายงานให้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจการขายสินค้าและบริการ
เลขที่ 85/10 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
080-953-2445,092-642-3629,063-1655028
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติวัฒนภาคย์ 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ฝ่ายขาย 07 ธันวาคม 2564
     2. ผู้จัดการฝ่ายขาข 07 ธันวาคม 2564
     3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดภายในประเทศ 07 ธันวาคม 2564