บริษัท กรเอกเทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซมประตูอัตโนมัติ
เลขที่ 2/6 หมู่ที่ 8 ถนน สหกรณ์ 2 ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
0914196661
ตำแหน่งงานของ บริษัท กรเอกเทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ADMIN Sale Online 07 ธันวาคม 2564
     2. ผู้ช่วยช่างติดตั้งประตูอัตโนมัติ (ด่วน) 07 ธันวาคม 2564
     3. ช่างติดตั้ง(รับด่วน) 07 ธันวาคม 2564
     4. พนักงานขาย 07 ธันวาคม 2564