บริษัท อีเล็คทริค ออโต้คีย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซมประตูอัตโนมัติ
เลขที่ 2/6 หมู่ที่ 8 ถนน สหกรณ์ 2 ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
0914196661
ตำแหน่งงานของ บริษัท อีเล็คทริค ออโต้คีย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Sale Freelance 29 กันยายน 2566
     2. ผู้ช่วยช่างติดตั้งประตูอัตโนมัติ (ด่วน) 29 กันยายน 2566
     3. ช่างติดตั้ง (รับด่วน) 29 กันยายน 2566