บริษัท ซิลเวอร์ ไลน์ เอ็กซ์เพรส จำกัด / บริษัท ดลวณิช จำกัด
บริษัท ซิลเวอร์ ไลน์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

เป็นผู้ให้บริการงานรับส่งเอกสาร งานรับเช็ค วางบิล ให้กับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ

ดำเนินกิจการมากว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน

บริษัทมีลูกค้าหลากหลาย ทั้งส่วนงานราชการ, องค์กรภาครัฐ ธนาคาร เอกชน, กลุ่มธุรกิจ SME เป็นต้น

เลขที่ 109 ซอยอุดมสุข (แยก 5) ถนนสุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
(บริษัท ซิลเวอร์ ไลน์ เอ็กซ์เพรส จำกัด)

54/45 หมู่ 5 ถ.พระราม2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 T. 0968282829
(บริษัท ดลวณิช จำกัด)
02-277-0099, 02-693-1979
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซิลเวอร์ ไลน์ เอ็กซ์เพรส จำกัด / บริษัท ดลวณิช จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย(ด่วนมาก) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     2. ไฟฟ้าช่างกล 25 กุมภาพันธ์ 2567
     3. แมสเซ็นเจอร์ / พนง.รับส่งเอกสาร / Messenger / รับส่งเอกสาร - ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน ถ.สุทธิสาร เขตห้วยขวาง 25 กุมภาพันธ์ 2567
     4. จนท.ควบคุมการผลิต - ปฏิบัติงาน ณ โรงงานพระราม 2 25 กุมภาพันธ์ 2567