วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปิดสอนในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท
เลขที่ 290 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260
02-744-7356 ต่อ 117-118
ตำแหน่งงานของ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ 18 มกราคม 2565
     2. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 มกราคม 2565
     3. เลขานุการอธิการบดี 18 มกราคม 2565