Power and energy management co.,ltd.
เป็นผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันแบรนด์ใหม่ในนาม Phoenix Station จัดตั้งขึ้นในปี 2563 ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท มีความมุ่งมั่นสร้างรายได้เเละพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับชุมชน
-เน้นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีศักยภาพและ
มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าเเละคู่ค้า
-มุ่งขยายช่องทางการให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศ
-ร่วมพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนกับพันธมิตรเเละคู่ค้า
1000/18 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ชั้น14 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
099-1022456
ตำแหน่งงานของ Power and energy management co.,ltd. 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เลขานุการ CEO 07 ธันวาคม 2564
     2. พนักงาน Draft Man 07 ธันวาคม 2564
     3. พนักงานขายสถานีบริการน้ำมัน 07 ธันวาคม 2564
     4. พนักงานธุรการ 07 ธันวาคม 2564
     5. พนักงานการตลาด 07 ธันวาคม 2564
     6. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 07 ธันวาคม 2564