บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิกมา สมาร์ท จำกัด
งานรักษาความปลอดภัย
เลขที่ 653/3 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
083-4321222