บริษัท นาคราช เอ็กซ์เพรส จำกัด (J&T Express)
รับ-ส่งพัสดุ J&T Express
เลขที่ 108 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
064-1865856
ตำแหน่งงานของ บริษัท นาคราช เอ็กซ์เพรส จำกัด (J&T Express) 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ฝ่ายขายแนะนำสินค้า ลงพื้นที่ตามร้านค้าที่บริษัทฯกำหนด พื้นที่ จ.นครพนม 05 ธันวาคม 2566
     2. Staff ออฟฟิศ (จบบัญชี) 05 ธันวาคม 2566
     3. พนักงานส่งพัสดุสาขา ดงหลวง J&T Express (จังหวัดมุกดาหาร) 05 ธันวาคม 2566
     4. พนักงานส่งพัสดุสาขา อ.นาแก J&T Express (จังหวัดนครพนม) 05 ธันวาคม 2566
     5. พนักงานส่งของ ประจำตำบลไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 05 ธันวาคม 2566
     6. พนักงานส่งพัสดุ สาขาศรีสงคราม นครพนม 05 ธันวาคม 2566
     7. พนักงานส่งพัสดุ ประจำ สาขาท่าอุเทน นครพนม 05 ธันวาคม 2566
     8. พนักงานส่งพัสดุสาขาไชยบุรี อ.ท่าอุเทน นครพนม 05 ธันวาคม 2566
     9. หัวหน้าสาขาศรีสงคราม J&T Express อำเภอศรีสงคราม (จังหวัดนครพนม) 05 ธันวาคม 2566