ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสันต์ อาร์ต ดีไซน์
งานศิลปะ งานจิตกรรม วาดภาพงานศิปละ ทำงานศิลปะ
เลขที่ 8/531 หมู่ที่ 14 ซอยพาร์คแลนด์ ล๊อค 13/6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
089-223-3137 , 081-1723857
023974978
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสันต์ อาร์ต ดีไซน์ 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานฝึกงาน เกี่ยวกับด้าน ศิลปะ และ งานทั่วไป 30 กันยายน 2566
     2. พาร์ทไทม์ 30 กันยายน 2566
     3. ช่างศิลปะ เขียนงานศิลปะ งานจิตรกรรม งานปั้น งานประติมากรรมทั่วไป และงานเขียนภาพวาดต่าง ๆ 30 กันยายน 2566
     4. พนักงานทั่วไปชาย 30 กันยายน 2566