บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จำกัด
ร้านอาหาร ผลิตและจำหน่ายอาหาร เบเกอรี่และเครื่องดื่มในเครื่องหมายการค้า Secret Recipe, Hokkaido Bake Cheese Tart, Black Coffee ร้านอาหารไทย ป้อน, มัณฑนา, มะละกอ
เลขที่ 222 ถนน เทพรัตน แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
090-198-9151
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงาน บริการด้านเครื่องดื่ม ( สอบถามเพิ่มเติม โทร 090-198-9151 ) 20 มกราคม 2565
     2. ผู้ช่วยพ่อครัว ( สอบถามโทร 090-198-9151 ) 20 มกราคม 2565