บริษัทฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์
66 หมู่ 5 ถ.เขางู-เบิกไพร ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
032-200740
032-200742
ตำแหน่งงานของ บริษัทฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าฝ่ายผลิต 20 มกราคม 2565