Hugs Insurance Broker
นายหน้าประกันวินาศภัย
เลขที่ 231 อาคารฮักส์ ชั้น 11 ห้องเลขที่ 1101 ถนนราชดำริห์
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-252-8988
ตำแหน่งงานของ Hugs Insurance Broker 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Telesales Supervisor 06 กุมภาพันธ์ 2566
     2. Sale Trainer 06 กุมภาพันธ์ 2566
     3. Telesales - Renewal (Non motor product) 06 กุมภาพันธ์ 2566
     4. Telesales - Health (เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ ประกันสุขภาพ) รับสมัครด่วน หลายอัตรา 06 กุมภาพันธ์ 2566
     5. Telesales - Motor (เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ ประกันรถยนต์) รับสมัครด่วน หลายอัตรา 06 กุมภาพันธ์ 2566
     6. Telesales Supervisor (Renewals & Digital channel) รับสมัครด่วน 06 กุมภาพันธ์ 2566
     7. Corporate Sales Executive (ประกันสวัสดิการกลุ่มพนักงาน) 06 กุมภาพันธ์ 2566