บริษัท เค.วี.เอ็น.คอนสตรั๊กชั่น จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง งานอาคารโรงงาน ฯลฯ
เลขที่ 6 ซอยลาซาล 26 ถนนสุขุมวิท 105
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
0-2749-0497-500
0-2398-4112
ตำแหน่งงานของ บริษัท เค.วี.เอ็น.คอนสตรั๊กชั่น จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างสำรวจ (รับด่วน หลายอัตรา) 30 กันยายน 2566
     2. พนักงานจัดซื้อ 30 กันยายน 2566
     3. พนักงานขับรถ 30 กันยายน 2566
     4. พนักงานบุคคล-ธุรการ 30 กันยายน 2566
     5. ช่างเขียนแบบ 30 กันยายน 2566
     6. ช่างไฟฟ้า 30 กันยายน 2566
     7. วิศวกรโยธา (รับด่วน หลายอัตรา) 30 กันยายน 2566
     8. พนักงานธุรการ 30 กันยายน 2566
     9. จป.วิชาชีพ 30 กันยายน 2566