บริษัท โซลูชั่น เวย์ จำกัด
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการติดตาม เร่งรัดหนี้ ทวงถามหนี้ ประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และจักรยานยนต์

โครงการหลักสี่ สแควร์ เลขที่ 76/57 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 (สำนักงานสาขา 00001)
063-149-2693 (คุณบีม)
02-521-3600
ตำแหน่งงานของ บริษัท โซลูชั่น เวย์ จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector) 11 ธันวาคม 2566
     2. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (สาขา จ.อยุธยา) 11 ธันวาคม 2566