บริษัท เอซี เอ็กซ์เซลเล้นท์ จำกัด
เราเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษา และดูแลผู้ประกอบการ ในการทำการตลาด,
การทำการตลาด Online รวมถึงเป็นบริษัทที่ช่วยจัดหาเครื่องมือการทำการตลาดต่างๆ
ให้กับลุกค้าของบริษัทเพื่อส่งเสริมธุรกิจของลูกค้าให้ดีขึ้น
เลขที่ 262 โครงการกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร เขตบางพลัด แขวงบางบำหรุ กรุงเทพมหานคร 10700
0637259827
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอซี เอ็กซ์เซลเล้นท์ จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Sale Executive (สาขาปิ่นเกล้า) 27 พฤศจิกายน 2565
     2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด 27 พฤศจิกายน 2565
     3. Sale Executive 27 พฤศจิกายน 2565