มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
ไม่แสวงหาผลกำไร
18 หมู่ที่ 3 ซอยบุญศริ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดสุมทรปราการ 10270
063-215-3332
02-756-2029
ตำแหน่งงานของ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ครูอนุบาล (หนองคาย) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     2. เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก (จ.หาดใหญ่) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     3. เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก (เชียงราย) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     4. เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก (จ.หนองคาย) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     5. เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศและผู้บริจาค (Donor Servicing Coordinator) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     6. เจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชนชาย สมุทรปราการ 25 กุมภาพันธ์ 2567
     7. หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ (Head of Communications) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     8. เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก (สมุทรปราการ) 25 กุมภาพันธ์ 2567