บริษัท อีพีพลัส เลิร์นนิ่ง จำกัด
- จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับอนุบาลขึ้นไป โดยครูเจ้าของภาษา
- จัดทำค่ายภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม
- ผลิตสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท
- เปิดสอนภาษาอังกฤษ Private class , Online, After School , Smart learning application
- เปิดสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ เพื่อเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น (สาขาซีคอน บางแค) Onsite
เลขที่ 149 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
02-4546733, 02-4546722 , 086-3167800
02-454-6734
ตำแหน่งงานของ บริษัท อีพีพลัส เลิร์นนิ่ง จำกัด 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Admin Online 25 กุมภาพันธ์ 2567
     2. Sale Manager 25 กุมภาพันธ์ 2567
     3. เจ้าหน้าที่ประสาน Co/TA (โรงเรียนเผดิมศึกษา) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     4. Admin for Smart Learning in School 25 กุมภาพันธ์ 2567
     5. Curriculum Creator (Freelance) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     6. Sales Manager 25 กุมภาพันธ์ 2567
     7. Head Administrator Online 25 กุมภาพันธ์ 2567
     8. Sale Smart Learning ฝ่ายลูกค้าทั่วไป !! ด่วนมาก !! 25 กุมภาพันธ์ 2567
     9. Sale Online !! ด่วนมาก !! 25 กุมภาพันธ์ 2567
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่าย Visa & Work Permit ครูชาวต่างชาติ !! ด่วนมาก !! 25 กุมภาพันธ์ 2567
     11. Sales (Smart Learning application) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     12. Project Operation Officer !! ด่วน !! 25 กุมภาพันธ์ 2567
     13. Sale Center & Online !! ด่วนมาก !! 25 กุมภาพันธ์ 2567
     14. !! ด่วนมาก !!ครูสอนภาษาอังกฤษ (พาร์ททาม) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     15. เจ้าหน้าที่ดูแลและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 25 กุมภาพันธ์ 2567