บริษัท เด็คคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
DEXCOR เปิด new Biz UNIT ชื่อ DexcorO เป็น Platform ช่วยให้คนตกแต่งบ้านได้ง่าย และ ดีขึ้นกว่าเดิม
กำลังเปิดรับ ทีมงานเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดใหม่ ในการตกแต่งต่อเติมบ้าน ต้องการคนรุ่นใหม่ ที่มีพลังความมุ่งมั่น
และ ชอบความท้าทาย เข้ามาอยู่ใน new Bussiness Unit
สุขุมวิท 64
095-1658789
ตำแหน่งงานของ บริษัท เด็คคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เลขานุการ CEO ( ด่วน ) 04 ตุลาคม 2565
     2. WEB Admin + WEB Developer (Parttime) 04 ตุลาคม 2565
     3. AE (Parttime) 04 ตุลาคม 2565
     4. Social Media Admin 04 ตุลาคม 2565
     5. ผู้ช่วยผู้จัดการ 04 ตุลาคม 2565