โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
โรงพยาบาลเอกขน
34/40 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
02-574-5000
02-573-3418
ตำแหน่งงานของ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 39 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานเวชบริภัณฑ์กลาง (CSSD) ด่วน! 14 สิงหาคม 2565
     2. เจ้าหน้าที่โภชนาการ 14 สิงหาคม 2565
     3. นักฟิสิกส์ทางการแพทย์ 14 สิงหาคม 2565
     4. พนง.ผลิตน้ำดื่ม ( รับด่วน จำนวนมาก ) 14 สิงหาคม 2565
     5. พนักงานเสริฟโภชนาการ 14 สิงหาคม 2565
     6. วิศวกรเมคาทรอนิคส์ (Mechatronic Engineering) รับสมัครด่วน จำนวนมาก 14 สิงหาคม 2565
     7. พนักงานช่างประปา ด่วน !!! (สมัครโทร 02-574-5000) 14 สิงหาคม 2565
     8. พนักงานช่างแอร์ ด่วน !!! (สมัครโทร 02-574-5000) 14 สิงหาคม 2565
     9. ช่างซ่อมบำรุง สาขาไฟฟ้า ด่วน !!!! 14 สิงหาคม 2565
     10. พยาบาลวิสัญญี ด่วน นอกเวลา - ในเวลา ด่วน!!! 14 สิงหาคม 2565
     11. ช่างซ่อมบำรุง สาขาอิเลกทรอนิกส์ ด่วน !!!! 14 สิงหาคม 2565
     12. พยาบาลเวชปฏิบัติด่วน 14 สิงหาคม 2565
     13. ผู้ช่วยเภสัชกร ด่วน 14 สิงหาคม 2565
     14. พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) ด่วน 14 สิงหาคม 2565
     15. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (IT Support) 14 สิงหาคม 2565
     16. ช่างซ่อมบำรุง ด่วน!!! 14 สิงหาคม 2565
     17. พนักงานช่างก่อสร้าง ด่วน !!! (สมัครโทร 02-574-5000) 14 สิงหาคม 2565
     18. สถาปนิก ( ด่วน!! ) 14 สิงหาคม 2565
     19. สถาปนิกออกแบบภายใน ( ด่วน !! ) 14 สิงหาคม 2565
     20. โฟร์แมนโยธา ( ด่วน!!! ) 14 สิงหาคม 2565
     21. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 14 สิงหาคม 2565
     22. วิศวกรเครื่องกล ด่วน!!! 14 สิงหาคม 2565
     23. อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ ด่วน!!! 14 สิงหาคม 2565
     24. นักอุปกรณ์ชีวทางการแพทย์ (รับสมัครด่วน) 14 สิงหาคม 2565
     25. ช่างสำรวจ 14 สิงหาคม 2565