บริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออกซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทแพนด้าคิทเช่นแอนด์บาธ มีสำนักงานใหญ่ที่ รัฐไมอามี่ ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวและห้องน้ำชั้นนำในสหรัฐอเมริกา มีสาขามากกว่า 7 แห่งทั่วประเทศ สหรัฐอเมริกา
เลขที่ 219/1 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
077-955250, 063-3181191
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จำกัด 14 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป.วิชาชีพ 25 กุมภาพันธ์ 2567
     2. เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก SHIPPING 25 กุมภาพันธ์ 2567
     3. ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า 25 กุมภาพันธ์ 2567
     4. เจ้าหน้าที่บัญชี 25 กุมภาพันธ์ 2567
     5. เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส 25 กุมภาพันธ์ 2567
     6. ช่างเครื่องกล (Mechanical Technician) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     7. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง (Engineering Maintenance Manager) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     8. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต(Production Officer) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     9. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ(Quality Officer) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     10. เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก(Shipping Officer) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     11. ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน(Assist Plant Manager) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     12. วิศวกรโรงงาน(Plant Engineer) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     13. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย( จป.วิชาชีพ ) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     14. พนักงานเขียนแบบ (Draftsman) AUTO CAD -3D 25 กุมภาพันธ์ 2567