บริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อการส่งออกซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทแพนด้าคิทเช่นแอนด์บาธ มีสำนักงานใหญ่ที่ รัฐไมอามี่ ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวและห้องน้ำชั้นนำในสหรัฐอเมริกา มีสาขามากกว่า 7 แห่งทั่วประเทศ สหรัฐอเมริกา
เลขที่ 219/1 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
077-955250
ตำแหน่งงานของ บริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จำกัด 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า 14 สิงหาคม 2565
     2. เจ้าหน้าที่บัญชี 14 สิงหาคม 2565
     3. เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส 14 สิงหาคม 2565
     4. พนักงานฝ่ายผลิต (Operator) รายเดือน 14 สิงหาคม 2565
     5. ช่างเครื่องกล (Mechanical Technician) 14 สิงหาคม 2565
     6. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง (Engineering Maintenance Manager) 14 สิงหาคม 2565
     7. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต(Production Officer) 14 สิงหาคม 2565
     8. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ(Quality Officer) 14 สิงหาคม 2565
     9. ผู้จัดการแผนก(Production Division Manager ) 14 สิงหาคม 2565
     10. ช่างไฟฟ้า 14 สิงหาคม 2565
     11. เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก(Shipping Officer) 14 สิงหาคม 2565
     12. ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน(Assist Plant Manager) 14 สิงหาคม 2565
     13. วิศวกรโรงงาน(Plant Engineer) 14 สิงหาคม 2565
     14. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย( จป.วิชาชีพ ) 14 สิงหาคม 2565
     15. พนักงานเขียนแบบ (Draftsman) 14 สิงหาคม 2565