บริษัท พุทธเตซะ จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ
เลขที่ 158/2 ถนน 30 กันยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
044-247844, 091-8589245
044-247848
ตำแหน่งงานของ บริษัท พุทธเตซะ จำกัด 20 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป. วิชาชีพ) ด่วนๆๆๆ 14 สิงหาคม 2565
     2. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 14 สิงหาคม 2565
     3. เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน! 14 สิงหาคม 2565
     4. ธุรการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ด่วน!!! 14 สิงหาคม 2565
     5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อประจำโครงการ ด่วน!!! (ประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร) 14 สิงหาคม 2565
     6. ช่างสำรวจ (surveyor) ประจำไซต์งานคลองหลวงประทุมธานี ด่วน!!! 14 สิงหาคม 2565
     7. โฟร์แมนงานระบบประปา-สุขาภิบาล ด่วน!!! ประจำกรุงเทพมหานคร 14 สิงหาคม 2565
     8. โฟร์แมนงานระบบ ด่วน!!! ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี 14 สิงหาคม 2565
     9. วิศวกรงานระบบ ด่วน!!! ประจำที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 14 สิงหาคม 2565
     10. วิศวกรประมาณราคา !!! ด่วนประจำสำนักงานใหญ่ นครราชสีมา 14 สิงหาคม 2565
     11. วิศวกรงานระบบไฟฟ้า ประจำจังหวัดกรุงเทพมห่นคร ด่วน!!! 14 สิงหาคม 2565
     12. พนักงานเขียนแบบ (Draftsman) งานระบบ M&E (โครงการก่อสร้าง) 14 สิงหาคม 2565
     13. พนักงานสโตร์ ไซต์งาน รพ.พระนั่งเกล้า ด่วน!!! 14 สิงหาคม 2565
     14. สถาปนิก ด่วน!!! 14 สิงหาคม 2565
     15. เจ้าหน้าที่จัดซื้อประจำโครงการ ด่วน!!! ประจำจังหวัดขอนแก่น 14 สิงหาคม 2565
     16. เจ้าหน้าที่บัญชีค่าใช้จ่าย ประจำจังหวัด นครราชสีมา ด่วน!!! 14 สิงหาคม 2565
     17. เจ้าหน้าที่จัดซื้อประจำโครงการ ด่วน!!! ประจำจังหวัดนครราชสีมา 14 สิงหาคม 2565
     18. วิศวกรสำนักงาน(OE) ด่วน!!! (ประจำสำนักงานใหญ่ นครราชสีมา) 14 สิงหาคม 2565
     19. พนักงานขับเครน (Mobile Crane) 14 สิงหาคม 2565
     20. พนักงานขับเครน (Mobile Crane) ด่วน!!! ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี 14 สิงหาคม 2565