บริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รับเหมาติดตั้งงานระบบ
เลขที่ 252/144 ซอย พหลโยธิน 32 (อาคารชุดสายลมสวีท )
ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
092-926-6322
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด (สำนักงานใหญ่) 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. จป.วิชาชีพ ( รับสมัครด่วนมาก ) (พร้อมเริ่มงานเลย) 30 กันยายน 2566
     2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (รับสมัครด่วน) 30 กันยายน 2566
     3. โฟร์แมนเครื่องกล (รับสมัครด่วน) หลายอัตรา 30 กันยายน 2566
     4. วิศวกรเครื่องกล 30 กันยายน 2566
     5. โฟร์แมนไฟฟ้า 30 กันยายน 2566
     6. แผนกบัญชี ( รับสมัครด่วนมาก ) 30 กันยายน 2566
     7. วิศวกรไฟฟ้า 30 กันยายน 2566
     8. จป.วิชาชีพ ( รับสมัครด่วน ) 30 กันยายน 2566
     9. พนักงานเขียนแบบ Bim Revit ( รับสมัครด่วน ) 30 กันยายน 2566
     10. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด่วนมาก) 30 กันยายน 2566