บริษัท ฟิลิป เวน (ประเทศไทย) จำกัด
ให้บริการด้านสถานบริหารร่างกาย สุขภาพ ความงามเพื่อสุภาพสตรีโดยเฉพาะ
เลขที่ 1693 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-5411555
02-5411906