บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด
เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำหน่ายอะไหล่ครบวงจร

เลขที่ 199/19-20 หมู่ 4 ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
02-9941223-4
02-9941911
ตำแหน่งงานของ บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Foreman (พนักงานควบคุมงาน) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     2. Site Engineer (วิศวกรโครงการ) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     3. วิศวกรไฟฟ้า / เครื่องกล (Electrical Engineer / Mechanical Engineer) 07 กุมภาพันธ์ 2566