บริษัท สยาม เซเคน จำกัด
ซื้อมา/ขายไป
เลขที่ 32/8 หมู่ที่ 7 ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
098-265-2549
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท สยาม เซเคน จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานทั่วไป 14 สิงหาคม 2565