บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้นำทางด้านระบบการพิมพ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป
เลขที่ 68/2-5 หมู่ 5 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
038-540000
038-842032
ตำแหน่งงานของ บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. IT 14 สิงหาคม 2565
     2. QA,QC Supervisor 14 สิงหาคม 2565
     3. Planning Officer 14 สิงหาคม 2565
     4. Graphic Design Printing 14 สิงหาคม 2565
     5. Printing Supervisor 14 สิงหาคม 2565
     6. Sales Executive 14 สิงหาคม 2565