สมาคมราชกรีฑาสโมสร
กีฬาและสันทนาการ
เลขที่ 1 ถนน อังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-028-7272 ต่อ 1282
0202872721601
ตำแหน่งงานของ สมาคมราชกรีฑาสโมสร 48 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Assistant Grounds Manager 30 กันยายน 2566
     2. Assistant Totalisator Manager 30 กันยายน 2566
     3. Assistant Safety Manager 30 กันยายน 2566
     4. Assistant Marketing and Promotion Manager/ Manager 30 กันยายน 2566
     5. Human Resources Supervisor / Assistant Human Resources Manager 30 กันยายน 2566
     6. Senior Secretary 30 กันยายน 2566
     7. Human Resources Operations Department Manager 30 กันยายน 2566
     8. พนักงานล้างจาน (หลายอัตรา) 30 กันยายน 2566
     9. Reception / Operator 30 กันยายน 2566
     10. Supervisor Sports 30 กันยายน 2566
     11. Foreman Service (RBSC) 30 กันยายน 2566
     12. Foreman Green/ Tee (RBSC) 30 กันยายน 2566
     13. Bus Boy Bus Girl (หลายอัตรา) 30 กันยายน 2566
     14. Grounds Department Manager (RBSC) 30 กันยายน 2566
     15. Computer Operator 30 กันยายน 2566
     16. Laundry Attendant (พนักงานซักรีด) 30 กันยายน 2566
     17. Cleaner (พนักงานทำความสะอาดหญิง) 30 กันยายน 2566
     18. Room Attendant (ประจำห้องแต่งตัวหญิง) 30 กันยายน 2566
     19. Cleaner (พนักงานทำความสะอาดชาย) 30 กันยายน 2566
     20. Foreman (Changing Room) 30 กันยายน 2566
     21. Worker (คนงานสวน) 30 กันยายน 2566
     22. Worker (คนงานทางม้า) 30 กันยายน 2566
     23. Plumber 30 กันยายน 2566
     24. Electrician 30 กันยายน 2566
     25. Mechanic 30 กันยายน 2566