สมาคมราชกรีฑาสโมสร
กีฬาและสันทนาการ
เลขที่ 1 ถนน อังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-028-7272 ต่อ 1282
0202872721601
ตำแหน่งงานของ สมาคมราชกรีฑาสโมสร 48 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานล้างจาน (หลายอัตรา) 26 พฤศจิกายน 2565
     2. Reception / Operator 26 พฤศจิกายน 2565
     3. Supervisor Sports (RBSC) 26 พฤศจิกายน 2565
     4. Foreman Service (RBSC) 26 พฤศจิกายน 2565
     5. Foreman Green/ Tee (RBSC) 26 พฤศจิกายน 2565
     6. Bus Boy Bus Girl (หลายอัตรา) 26 พฤศจิกายน 2565
     7. Grounds Department Manager (RBSC) 26 พฤศจิกายน 2565
     8. Executive Chef 26 พฤศจิกายน 2565
     9. Computer Operator 26 พฤศจิกายน 2565
     10. Supervisor House (RBSC) 26 พฤศจิกายน 2565
     11. Laundry Attendant (พนักงานซักรีด) 26 พฤศจิกายน 2565
     12. Cleaner (พนักงานทำความสะอาดหญิง) 26 พฤศจิกายน 2565
     13. Room Attendant (ประจำห้องแต่งตัวหญิง) 26 พฤศจิกายน 2565
     14. Cleaner (พนักงานทำความสะอาดชาย) 26 พฤศจิกายน 2565
     15. Foreman (Changing Room) 26 พฤศจิกายน 2565
     16. Worker (คนงานสวน) 26 พฤศจิกายน 2565
     17. Worker (คนงานทางม้า) 26 พฤศจิกายน 2565
     18. Plumber 26 พฤศจิกายน 2565
     19. Electrician 26 พฤศจิกายน 2565
     20. Mechanic 26 พฤศจิกายน 2565
     21. Communication 26 พฤศจิกายน 2565
     22. Supervisor (Communication) 26 พฤศจิกายน 2565
     23. General Repairer 26 พฤศจิกายน 2565
     24. Mechanic (Refri.&Air) 26 พฤศจิกายน 2565
     25. Mechanic (Automotive) 26 พฤศจิกายน 2565