สมาคมราชกรีฑาสโมสร
กีฬาและสันทนาการ
เลขที่ 1 ถนน อังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
02-028-7272 ต่อ 1282
0202872721601
ตำแหน่งงานของ สมาคมราชกรีฑาสโมสร 51 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Officer (Sports) 14 สิงหาคม 2565
     2. Supervisor (Sports) 14 สิงหาคม 2565
     3. Computer Operator 14 สิงหาคม 2565
     4. Supervisor (ห้องแต่งตัวหญิง) 14 สิงหาคม 2565
     5. Laundry Attendant (พนักงานซักรีด) 14 สิงหาคม 2565
     6. Cleaner (พนักงานทำความสะอาดหญิง) 14 สิงหาคม 2565
     7. Room Attendant (ประจำห้องแต่งตัวหญิง) 14 สิงหาคม 2565
     8. Cleaner (พนักงานทำความสะอาดชาย) 14 สิงหาคม 2565
     9. Foreman (Changing Room) 14 สิงหาคม 2565
     10. Worker (คนงานสวน) 14 สิงหาคม 2565
     11. Worker (คนงานทางม้า) 14 สิงหาคม 2565
     12. Plumber 14 สิงหาคม 2565
     13. Electrician 14 สิงหาคม 2565
     14. Mechanic 14 สิงหาคม 2565
     15. Communication 14 สิงหาคม 2565
     16. Supervisor (Communication) 14 สิงหาคม 2565
     17. General Repairer 14 สิงหาคม 2565
     18. Mechanic (Refri.&Air) 14 สิงหาคม 2565
     19. Mechanic (Automotive) 14 สิงหาคม 2565
     20. Painter 14 สิงหาคม 2565
     21. Foreman Mechanic (Pool & Pump) 14 สิงหาคม 2565
     22. Room Attendant (ประจำห้องแต่งตัวชาย) 14 สิงหาคม 2565
     23. Assistant Totalisator Manager 14 สิงหาคม 2565
     24. Worker (คนงานกรีนที) 14 สิงหาคม 2565
     25. Worker (คนงานแฟร์เวย์) 14 สิงหาคม 2565