บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (สนง.ตัวแทนวัฒนลักษมิ์ เวชประสิทธิ์)
ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันภัย
388/11 บิซแกลเลอเรีย แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
0926916644
023638582
ตำแหน่งงานของ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (สนง.ตัวแทนวัฒนลักษมิ์ เวชประสิทธิ์) 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย 05 ธันวาคม 2566
     2. เจ้าหน้าที่แนะนำประกันควบการลงทุน 05 ธันวาคม 2566
     3. เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์การเงิน 05 ธันวาคม 2566