บริษัท เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (สาขาที่ 00001)
จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสารเคมีสำเร็จรูป
บริษัท เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (สาขาที่ 00001)
594/103 ถนน หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
02-136-5007-8
02-136-5009
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (สาขาที่ 00001) 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรขาย / Sale Engineer ( พนักงานขาย-การตลาด ) รับสมัครด่วน 14 สิงหาคม 2565