บริษัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จำกัด
งานสอบเทียบเครื่องมือวัด / ตรวจสอบคุณภาพ /งานขาย / งานขาย Robotic
เลขที่ 75/107 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
02-529-2460-5,081-9229815
02-529-2466
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. แม่บ้านประจำออฟฟิศ 14 สิงหาคม 2565
     2. พนักงานขาย โทร.02-529-2460-5 14 สิงหาคม 2565
     3. วิศกร ด้านไฟฟ้า 14 สิงหาคม 2565