บริษัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จำกัด
งานสอบเทียบเครื่องมือวัด / ตรวจสอบคุณภาพ /งานขาย / งานขาย Robotic
เลขที่ 75/107 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
02-529-2460-5,081-9229815
02-529-2466
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักศึกษาฝึกงาน 28 มกราคม 2566
     2. แม่บ้านประจำออฟฟิศ 28 มกราคม 2566
     3. พนักงานขาย โทร.02-529-2460-5 28 มกราคม 2566
     4. วิศกร ด้านไฟฟ้า 28 มกราคม 2566