บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์และบริการ กระดาษ เยื่อกระดาษและไฟฟ้า
เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนน คลองรั้ง-ปราจีนบุรี ตำบลท่าตูม
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0858353188
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานจัดหาวัตถุดิบ (ภาคตะวันออก) 14 สิงหาคม 2565
     2. พนักงานจัดหาวัตถุดิบ (ภาคอีสาน) 14 สิงหาคม 2565
     3. หัวหน้าแปลง 14 สิงหาคม 2565
     4. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 14 สิงหาคม 2565
     5. พนักงานศูนย์ควบคุมการเดินรถทางบก Total Logistics 14 สิงหาคม 2565
     6. พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) สาขา ลพบุรี 14 สิงหาคม 2565
     7. พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) สาขา นครราชสีมา 14 สิงหาคม 2565
     8. พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) สาขา สุรินทร์ 14 สิงหาคม 2565
     9. พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) 14 สิงหาคม 2565
     10. ช่างเทคนิค (Technician), ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (Electrical Technician), ช่างซ่อมบำรุงระบบเครื่องมือวัดและควบคุม (Automation 14 สิงหาคม 2565
     11. ช่างเทคนิค (Technician), ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Technician) 14 สิงหาคม 2565