บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์และบริการ กระดาษ เยื่อกระดาษและไฟฟ้า
เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนน คลองรั้ง-ปราจีนบุรี ตำบลท่าตูม
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
0858353188
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานจัดหาวัตถุดิบ (ภาคตะวันออก) 25 กันยายน 2565
     2. พนักงานจัดหาวัตถุดิบ (ภาคอีสาน) 25 กันยายน 2565
     3. หัวหน้าแปลง 25 กันยายน 2565
     4. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 25 กันยายน 2565
     5. พนักงานศูนย์ควบคุมการเดินรถทางบก Total Logistics 25 กันยายน 2565
     6. พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) สาขา ลพบุรี 25 กันยายน 2565
     7. พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) สาขา นครราชสีมา 25 กันยายน 2565
     8. พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) สาขา สุรินทร์ 25 กันยายน 2565
     9. พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Control Operator) 25 กันยายน 2565
     10. ช่างเทคนิค (Technician), ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (Electrical Technician), ช่างซ่อมบำรุงระบบเครื่องมือวัดและควบคุม (Automation 25 กันยายน 2565
     11. ช่างเทคนิค (Technician), ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Technician) 25 กันยายน 2565