บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับใช้ในโรงพยาบาล และ สถานีอนามัย เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี มีหน่วยงานซึ่งเป็นลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน รวมกัน 800 กว่าโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลอีก 3000 กว่าแห่ง พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพระดับจังหวัด เป็นระยะเวลากว่า 4 ปี มีลูกค้าซึ่งเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กว่า 26 จังหวัด
เลขที่ 2 ชั้น 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
081-9164789
02-8730292
ตำแหน่งงานของ บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าทรัพยากรบุคคล 14 สิงหาคม 2565
     2. Junior Developer (Programmer) 14 สิงหาคม 2565
     3. เลขานุการกรรมการผู้จัดการ 14 สิงหาคม 2565
     4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการติดตั้งระบบและดูแลหลังการขาย (Implement) 14 สิงหาคม 2565
     5. Project Manager (PM) 14 สิงหาคม 2565
     6. เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ ( Tester ) 14 สิงหาคม 2565
     7. IT Support 14 สิงหาคม 2565