บริษัท วิทวี จำกัด
ออกแบบสถาปัตย์ โครงสร้าง และรับเหมาก่อสร้าง
22 ชั้นที่ 2 ซอยเพชรเกษม 47/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
02-026-3213
02-026-3213
ตำแหน่งงานของ บริษัท วิทวี จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Junior Architect 14 สิงหาคม 2565
     2. ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง 14 สิงหาคม 2565
     3. Marketing 14 สิงหาคม 2565
     4. ธุรการทั่วไป ประสานงาน พนักงานฝ่ายจัดซื้อ 14 สิงหาคม 2565
     5. โฟร์แมน 14 สิงหาคม 2565
     6. วิศวกรโยธา 14 สิงหาคม 2565
     7. Site Engineer 14 สิงหาคม 2565
     8. Office Engineer ( OE ) 14 สิงหาคม 2565
     9. ธุรการบัญชี 14 สิงหาคม 2565