บริษัท คลาสสิค โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตหนังแท้เคลือบสีเพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
เลขที่ 234,333 หมู่ที่ 4 ถนนพุทธรักษา ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
02-701-5020-6
02-382-7441
ตำแหน่งงานของ บริษัท คลาสสิค โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้ช่วยฝ่ายขายส่งออก 14 สิงหาคม 2565
     2. ผู้ช่วยหัวหน้าพ่นสี ย้อมสี 14 สิงหาคม 2565
     3. จัดซื้อ 14 สิงหาคม 2565
     4. ช่างไฟฟ้า,ช่างซ่อมบำรุง 14 สิงหาคม 2565
     5. ผู้ช่วยหัวหน้างาน 14 สิงหาคม 2565
     6. เจ้าหน้าที่ IMPORT-EXPORT 14 สิงหาคม 2565