บริษัท เอส.ที.บิสซิเนส จำกัด
โรงแรม
เลขที่ 45 ซอยสมประสงค์ 2 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
02-090-2496
02-090-0640
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอส.ที.บิสซิเนส จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. commis 30 กันยายน 2566
     2. Night Shift ***พนักงานต้อนรับ / Guest Service Agent 30 กันยายน 2566
     3. หัวหน้าครัว /Chef 30 กันยายน 2566
     4. พนักงานเสริฟ 30 กันยายน 2566
     5. พนักงานต้อนรับ / Guest Service Agent 30 กันยายน 2566
     6. ช่างประจำอาคาร 30 กันยายน 2566
     7. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ / AFOM 30 กันยายน 2566