บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
- ขาย และบริการผลิตภัณฑ์เหล็ก ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม
- เช่นเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์,เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์,อิเลคทรอนิค และอุตสาหกรรมอื่นๆ, เหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โครงหลังคา ผนัง พื้น, งานปั๊มขึ้นรูปต่างๆ เป็นต้น
เลขที่ 60/6 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
038-891175-8 ต่อ 103 , 081-906-4991
038-891179
ตำแหน่งงานของ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Programmer 27 พฤศจิกายน 2565
     2. วิศวกรวางแผนการผลิต 27 พฤศจิกายน 2565
     3. ช่างไฟฟ้า 27 พฤศจิกายน 2565
     4. วิศวกรควบคุมคุณภาพ 27 พฤศจิกายน 2565
     5. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 27 พฤศจิกายน 2565
     6. Engineer (Maintenance) 27 พฤศจิกายน 2565
     7. Sale Engineer 27 พฤศจิกายน 2565
     8. Electrical Engineering 27 พฤศจิกายน 2565
     9. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ และประมาณงานก่อสร้าง 27 พฤศจิกายน 2565
     10. เจ้าหน้าที่ Estimate (คำนวณ ,ควบควบปริมาณงานติดตั้งหลังคาเมทัลชีท) 27 พฤศจิกายน 2565