บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
- ขาย และบริการผลิตภัณฑ์เหล็ก ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม
- เช่นเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์,เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์,อิเลคทรอนิค และอุตสาหกรรมอื่นๆ, เหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โครงหลังคา ผนัง พื้น, งานปั๊มขึ้นรูปต่างๆ เป็นต้น
เลขที่ 60/6 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
038-891175-8 ต่อ 103 , 081-906-4991
038-891179
ตำแหน่งงานของ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างไฟฟ้า 04 มีนาคม 2567
     2. Sale 04 มีนาคม 2567
     3. Programmer 04 มีนาคม 2567
     4. วิศวกรวางแผนการผลิต 04 มีนาคม 2567
     5. ช่างไฟฟ้า 04 มีนาคม 2567
     6. วิศวกรควบคุมคุณภาพ 04 มีนาคม 2567
     7. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 04 มีนาคม 2567
     8. Engineer (Maintenance) 04 มีนาคม 2567
     9. Sale Engineer 04 มีนาคม 2567
     10. Electrical Engineering 04 มีนาคม 2567
     11. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ และประมาณงานก่อสร้าง 04 มีนาคม 2567
     12. เจ้าหน้าที่ Estimate (คำนวณ ,ควบควบปริมาณงานติดตั้งหลังคาเมทัลชีท) 04 มีนาคม 2567